MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Pri podávaní žiadosti o registráciu vlajky Guernsey môžeme zabezpečiť vašu licenciu MMSI / Rádio Guernsey. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme zabezpečiť licenciu na rádio Guernsey MMSI. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Originál registračnej kópie
  • Kópia kúpnej zmluvy/kúpno-predajnej zmluvy
  • Kópia pasu/ID
  • Podrobnosti o nainštalovaných zariadeniach

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení